SWAMID Logo Metadata QA

entityID = https://testidpshibboleth.irf.se/idp/shibboleth

Published in : SWAMID, SWAMID-testing

EntityAttributes

assurance-certification
 • http://www.swamid.se/policy/assurance/al1
 • http://www.swamid.se/policy/assurance/al2
 • http://www.swamid.se/policy/assurance/al3
 • https://refeds.org/sirtfi
 • https://refeds.org/sirtfi2
entity-category-support
 • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
 • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
 • https://refeds.org/category/anonymous
 • https://refeds.org/category/code-of-conduct/v2
 • https://refeds.org/category/personalized
 • https://refeds.org/category/pseudonymous

IdP data

MDUI

Lang = "en" - English
 • Description = Welcome to IRF The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute under the Ministry of Education. IRF conducts basic research and postgraduate education in space physics, space technology and atmospheric physics. IRF has 60 years of experience in developing instruments for space research projects and participates in several major international collaborative projects using satellites and ground-based equipment. IRF’s areas of research areas provide knowledge that is necessary for understanding the natural world and the global processes that affect people in their daily lives. IRF contributes, for example, with research into processes in the polar atmosphere through observations and analysis of data focusing on the Arctic and Antarctica. IRF is an experienced and recognized research institute when it comes to developing instruments to send to planets in the solar system. The data the instruments send back to Earth will give the researchers work for many years to come. IRF has offices in Kiruna, Umeå, Uppsala and Lund. Head office is located in Kiruna.
 • DisplayName = Swedish Institute of Space Physics (test)
 • InformationURL = https://www.irf.se/en/
 • Keywords = irf kiruna rymdcampus space physics campus
 • Logo (80x80) = https://www.irf.se/image/IRF_logo.png
  Marked height is 80 but actual height is 145
  Marked width is 80 but actual width is 144
 • PrivacyStatementURL = https://cloud.irf.se/s/mkagGeXZPb7aSyg
Lang = "sv" - Swedish
 • Description = Välkommen till IRF Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. IRF har 60 års erfarenhet av att utveckla mätinstrument för rymdforskningsprojekt och deltar i flera stora internationella samarbetsprojekt där satelliter och markbaserad utrustning används. Kunskaper inom IRF:s forskningsområden är nödvändiga för att förstå naturen i stort och de globala processer som påverkar människor i deras vardag. IRF bidrar bland annat med forskning om processer i den polara atmosfären genom observationer och analys av data med fokus på Arktis och Antarktis. IRF är ett erfaret och erkänt forskningsinstitut när det gäller att utveckla instrument som skickas till planeter inom solsystemet. Data som skickas tillbaka till jorden ger forskarna arbete i väldigt många år framöver. IRF har verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Huvudkontoret finns i Kiruna.
 • DisplayName = Instititutet för rymdfysik (test)
 • InformationURL = https://www.irf.se/sv
 • Keywords = irf kiruna rymdcampus rymdfysik
 • Logo (80x80) = https://www.irf.se/image/IRF_logo.png
  Marked height is 80 but actual height is 145
  Marked width is 80 but actual width is 144
 • PrivacyStatementURL = https://cloud.irf.se/s/mkagGeXZPb7aSyg

DiscoHints

DomainHint
 • irf.se
GeolocationHint
 • geo:67.84,20.41
IPHint
 • 192.71.13.0/24
 • 193.10.33.0/24
 • 192.71.152.0/24
 • 193.11.16.0/24
 • 193.11.17.0/24
 • 2001:6b0:27::/48

KeyInfo

KeyUse = "signing"
 • notValidAfter = 2033-09-22 07:00:37
 • Subject = CN=testidpshibboleth.irf.se
 • Issuer = CN=testidpshibboleth.irf.se
 • Type / bits = RSA / 3072
 • Serial Number = 0x191BCA02B3E8CF204FD8413CB247D027E47A313A
KeyUse = "encryption"
 • notValidAfter = 2033-09-22 07:01:21
 • Subject = CN=testidpshibboleth.irf.se
 • Issuer = CN=testidpshibboleth.irf.se
 • Type / bits = RSA / 3072
 • Serial Number = 0xC8DE4C016B655C19D3F943C3C69847880FBB3A27

Organization

 • OrganizationDisplayName[en] = Swedish Institute of Space Physics
 • OrganizationDisplayName[sv] = Institutet för rymdfysik
 • OrganizationName[en] = IRF
 • OrganizationName[sv] = IRF
 • OrganizationURL[en] = https://www.irf.se/en
 • OrganizationURL[sv] = https://www.irf.se/sv

ContactPersons

technical
 • Company = Swedish Institute of Space Physics
 • GivenName = Mats
 • SurName = Luspa
 • EmailAddress = mailto:mats.luspa@irf.se
 • TelephoneNumber = +4698079022
support
 • Company = Swedish Institute of Space Physics
 • GivenName = Mats
 • SurName = Luspa
 • EmailAddress = mailto:mats.luspa@irf.se
 • TelephoneNumber = +4698079022
administrative
 • Company = Swedish Institute of Space Physics
 • GivenName = Mats
 • SurName = Luspa
 • EmailAddress = mailto:mats.luspa@irf.se
 • TelephoneNumber = +4698079022
other[security]
 • Company = Swedish Institute of Space Physics
 • GivenName = Mats
 • SurName = Luspa
 • EmailAddress = mailto:mats.luspa@irf.se
 • TelephoneNumber = +4698079022

Signed XML in SWAMID

Show XML

Download XML